Intranet i sportsklubben

Jo større og jo mere professionel en sportsklub er, jo større krav stilles der til den interne kommunikation. Det gælder både mellem medarbejdere og sportsudøvere imellem. Mange sportsklubber har for længst indset betydningen af netværk og samarbejde, men internt i klubberne er der også et stort behov for en stærk kommunikation.

Intranet kan være løsningen

En god løsning på det interne kommunikationsbehov kan være et it-baseret intranet, som ikke mindst virksomheden Omnia har specialiseret sig i. Omnia Intranet er udviklet i Danmark og tilpasset danskeres krav til og ønsker om dialog, indsigt og deling af viden. Med et sådant intranet har den professionelle sportsklub altså en effektiv platform til at styrke den interne dialog og kommunikation.

Erfaringen er, at det styrker tilfredsheden, når folk føler sig inddraget og informerede, og når de selv har mulighed for at bidrage. Det rummer en intranetløsning de bedste muligheder for, også i den professionelle sportsklub.

Reply

mts_wordx